Regulament de participare

*Sunt admise la antrenamente doar persoane apte din punct de vedere fizic, psihic si medical – declaraţie pe propria raspundere în acest sens inclusă în formularul (obligatoriu) de înscriere.
*Costul abonamentului lunar, plătit în avans, reprezintă rezervarea locului în sală şi asigură cheltuielile cu chiria sălii şi prezenţa/serviciile instructorului, care sunt garantate, indiferent de rata de prezenţă a cursanţilor. De aceea lecţiile neefectuate nu pot fi transferate şi nici nu se returnează contravaloarea lor, indiferent de motivul neprezentării la lecţii a cursantului.
*Nu se acceptă plata fracţionată a abonamentului, însa se vor putea transfera lecţiile în cazul concediilor programate, cu condiţia ca acestea să fie anunţate cu cel puţin 14 zile înainte.

*Accesul în sală se poate face doar cu echipament sportiv corespunzător: hainele să fie comode si să ofere libertate mare de mişcare, iar încălţămintea să fie de interior (încălţăminte curată pe tălpi – NU cea cu care am mers pe stradă).