Regulament de participare

*Sunt admise la antrenamente doar persoane apte din punct de vedere fizic, psihic si medical – declaraţie pe propria raspundere în acest sens inclusă în formularul (obligatoriu) de înscriere.
*Costul abonamentului lunar, plătit în avans, reprezintă rezervarea locului în sală şi asigură cheltuielile cu chiria sălii şi prezenţa/serviciile instructorului, care sunt garantate, indiferent de rata de prezenţă a cursanţilor. De aceea lecţiile neefectuate nu pot fi transferate şi nici nu se returnează contravaloarea lor, indiferent de motivul neprezentării la lecţii a cursantului.
*Nu se acceptă plata fracţionată a abonamentului, însa se vor putea transfera lecţiile în cazul concediilor programate, cu condiţia ca acestea să fie anunţate cu cel puţin 14 zile înainte.

*Accesul în sală se poate face doar cu echipament sportiv corespunzător: hainele să fie comode si să ofere libertate mare de mişcare, iar încălţămintea să fie de interior (încălţăminte curată pe tălpi – NU cea cu care am mers pe stradă).

*Vă informăm că pe durata claselor vi se pot face fotografii sau filmări – prin completarea formularului de încriere şi/sau participarea la cursuri, vă dați acordul şi acceptați în mod expres, explicit şi neambiguu, pentru prelucrarea imaginii dvs. şi pentru folosirea acesteia pe orice canale media, în scopul mediatizării şi promovării activității sălii şi în orice scopuri conexe, participanții neavând dreptul să pretindă foloase materiale sau bani în schimbul conținutului media în care aceștia apar.

*Dacă finalul lectiei decizi să te înscrii, ea va fi inclusă în abonamentul pe care urmează să-l achiziționezi.